مدیریت شبکه های اجتماعی

پشتیبانی شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند به خوبی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت در شبکه های اجتماعی مجازی کنار هم آمده اند و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی، از طریق شبکه های اجتماعی با هم ارتباط برقرار می کنند. شبکه های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمی توان آن ها را نادیده گرفت. این سایت ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تاثیرگذارند و به همین دلیل در حال گسترش هستند و در آینده نقش به مراتب بیشتر و مهم تری را در زندگی بازی خواهند کرد.

شبکه های اجتماعی ایرانی مثل: بله ، سروش ، گپ و…

شبکه های اجتماعی خارجی مثل: instagram , telegram , linkedin و…

مجموعه ما خدماتی برای پشتیبانی شبکه های اجتماعی به شما عزیزان ارائه خواهد کرد از جمله:

  • ثبت نام کلیه شبکه های اجتماعی ایرانی و خارجی طبق درخواست کارفرما
  • مدیریت سه شبکه اجتماعی به طور همزمان (هر روز یک مطلب)
  • ساخت کانال، گروه، پیج، ایمیل و…

screenshot-1-1